ACTUALITZACIÓ D’HTA
 

 

6a JORNADA D’ACTUALITZACIÓ CLÍNICA CARDIOVASCULAR DE LA SOCIETAT CATALANA D’HIPERTENSIÓ BARCELONA 21 DE FEBRER DE 2019

5a JORNADA D’ACTUALITZACIÓ CLÍNICA CARDIOVASCULAR DE LA SOCIETAT CATALANA D’HIPERTENSIÓ BARCELONA 22 DE FEBRER DE 2018

4a JORNADA D’ACTUALITZACIÓ CLÍNICA CARDIOVASCULAR DE LA SOCIETAT CATALANA D’HIPERTENSIÓ BARCELONA 23 DE FEBRER DE 2017

3a JORNADA D’ACTUALITZACIÓ CLÍNICA CARDIOVASCULAR DE LA SOCIETAT CATALANA D’HIPERTENSIÓ BARCELONA 24 DE FEBRER DE 2016

2a JORNADA D’ACTUALITZACIÓ CLÍNICA CARDIOVASCULAR DE LA SOCIETAT CATALANA D’HIPERTENSIÓ BARCELONA 25 DE FEBRER DE 2015

1a JORNADA D’ACTUALITZACIÓ CLÍNICA CARDIOVASCULAR DE LA SOCIETAT CATALANA D’HIPERTENSIÓ BARCELONA 5 DE FEBRER DE 2014