ESTATUTS
   
 

Denominaciˇ

DISSOLUCIË

Article 41Ŕ
La Societat Catalana d┤Hipertensiˇ es podrÓ dissoldre per alguna de les segŘents causes:

1. Per una resoluciˇ judicial ferma.
2. Per un acord de l┤Assemblea General, convocada amb caràcter extrordinàri expressament per a aquest fi. Per tenir validesa haurÓ de ser adoptada almenys per dos teršos dels membres. Aix˛ no obstant, l┤Assemblea no podrÓ acordar la dissoluciˇ mentre un mÝnim de la quarta part dels socis numeraris s┤oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a a sostenir-la econ˛micament.
3. Per la impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituida la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ.

Article 42Ŕ
En cas de dissoluciˇ de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ actuarÓ de comissiˇ liquidadora l┤˙ltima Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarÓ el romanent del patrimoni social a disposiciˇ de l┤ACMCB.
Article 43Ŕ
En tot all˛ que no estigui contemplat expressament per aquests Estatuts, seran d┤aplicaciˇ els Estatuts de l ┤AcadŔmia.

DiligŔncia final
Fem constar que el presents Estatuts contenen les modificacions aprovades a l ┤Assemblea General Extraordinària de 29 de juny de 1999.