GRUP INFERMERIA
     
 
El Grup d’Infermeria de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial es va constituir a l’octubre del 2005.
L’objectiu principal és promoure, millorar i actualitzar, des d'una visió global i integradora, el treball d’infermeria en la prevenció, el seguiment i control del risc cardiovascular en els pacients hipertensos, tant en l’atenció primària com en la especialitzada (hospitalària).

A l’actualitat el Grup d’Infermeria es forma per:
· Josep Agudo – EAP La Mina
· Piedad Arias – Fundació Puigvert (Coordinadora del Grup).
· Raúl Capillas – EAP Sant Josep (Hospitalet de Llobregat)
· Dolors Estrada – Hospital Clínic de Barcelona
· Elvira Gibert – EAP Gòtic
· Mar Isnard – SAP Barcelonès Nord i Maresme
· Mireia Martinez – EAP Sardenya
· Tai Mooi Ho – Hospital del Mar
· Mª José Solé – Hospital de Sant Pau
· Mª del Mar Serrat – ABS Banyoles

El treball es dur a terme col·laborant en les Jornades anuals de la Societat, proposant temes i ponents per a la Sessió d’Infermeria i participant com a ponents i/o moderadors(es).
Altres tasques realitzades:
- ha col·laborat en l’elaboració i l’actualització de les guies en Modificacions d'estil de vida en la hipertensió arterial.
- ha elaborat i validat un qüestionari sobre els coneixements en hipertensió arterial dels pacients hipertensos.