GUIA SOBRE HTA EN ELS PACIENTS ANCIANS

HIPERTENSIÓ A LES ÈTNIES NO CAUCASIANES RESIDENTS A PAÏSOS AMB ESTIL DE VIDA OCCIDENTAL

RELACIÓ DE PREMIS

 

 

 

AVÍS A PACIENTS: La informació d’aquest lloc està adreçada a professionals de la salut.
El seu contingut no s’ha de fer servir per diagnosticar o tractar cap malaltia.
Si teniu o sospiteu l’existència d’un problema de salut, consulteu el/la vostre/a metge/essa.

Amb el patrocini de: