JUNTA
  JUNTA DE LA SOCIETAT CATALANA D’HIPERTENSIÓ ARTERIAL  
 
President Dr. Gabriel Coll de Tuero
Vice-president Dr. Mariano de la Figuera Von Wichmann
Secretari Dra. Mència Benítez Camps
TresorerDr. Gerard Torres Cortada
Vocal primerDra. Francesca Calero González-Nicolás
Vocal segon Dr. Pere Torguet Escuder
Vocal tercerDr. Alberto Zamora Cervantes
Vocal quart Dra. Susana Vázquez González