OBJECTIUS
     
 
Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat d'Hipertensió Arterial, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que hi siguin admesos.
Promoure i organitzar reunions i congressos sobre temes relacionats amb la Hipertensió Arterial.
Fomentar la creació de beques per l’ampliació d’estudis relacionats amb la Hipertensió Arterial a nivell nacional i a l’estranger.

Fomentar la col·laboració amb altres Societats mèdiques nacionals i internacionals amb la finalitat d’establir programes científics comuns.
Promoure l’estudi de la hipertensió Arterial en les vessants de detecció, prevenció, assistència mèdica, docència, recerca i organització sanitària a Catalunya.
Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria d'Hipertensió Arterial.
Intervenir en els organismes pertinents d’ensenyament de post-grau relacionats amb la Hipertensió Arterial a Catalunya
Contribuir al millorament científic dels seus associats.
Col·laborar amb les universitats, Hospitals i altres institucions científiques en el desenvolupament de la recerca en Hipertensió Arterial.