SCHTA

PRESENTACIÓ

Benvolguts socis de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial i Risc Vascular,

És per a mi un plaer, un orgull i un repte haver estat escollit president de la junta directiva de la nostra societat per als propers dos anys. Són temps difícils, en els que ja sigui personal, però sobretot a nivell professional, ens costa poder compaginar la nostra activitat habitual amb aquella dedicació especial a la hipertensió i el risc cardiovascular i en aquest sentit, l’objectiu de tots els integrants d’aquesta nova junta, formada per metges i metgesses de diferents especialitats mèdiques i llocs del nostre país,  durant aquests propers mesos, serà fomentar la transmissió de tots els aspectes que creiem rellevants en el maneig dels nostres pacients, d’una manera més ràpida i propera aprofitant les noves eines de comunicació fins que esperem, més d’hora que tard, ens puguem tornar a retrobar físicament.

Cuideu-vos molt!

Cordialment,

Javier Sobrino      

La SCHTA

La Societat Catalana d’Hipertensió Arterial, que no té finalitat lucrativa, té com objectius:

  1. Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de Hipertensió Arterial, i el llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que hi siguin admesos.
  2. Contribuir al millorament científic dels seus associats
  3. Promoure l’estudi de la Hipertensió Arterial en les vessants de detecció, prevenció, assistència mèdica, docència, recerca i organització sanitària a Catalunya.
  4. Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de Hipertensió Arterial.
  5. Fomentar la creació de beques per l’ampliació d’estudis relacionats amb la Hipertensió Arterial a nivell nacional i a l’estranger.
  6. Col·laborar amb les universitats, Hospitals i altres institucions científiques en el desenvolupament de la recerca en Hipertensió Arterial.
  7. Fomentar la col·laboració amb altres Societats mèdiques nacionals i internacionals amb la finalitat d’establir programes científics comuns.
  8. Promoure i organitzar reunions i congressos sobre temes relacionats amb la Hipertensió Arterial.
  9. Intervenir en els organismes pertinents d’ensenyament de post-grau relacionats amb la Hipertensió Arterial a Catalunya.