COMPONENTS DEL GRUP D’INFERMERIA

GRUP D'INFERMERIA

Llista de components del Grup d’Infermeria de la SCHA

Mar Serrat Costa (COORDINADORA)

ABS Banyoles​

Josep Agudo

EAP La Mina

Pietat Arias

Fundació Puigvert

Carme Camps

Hospital del Mar

Raul Capillas

EAP Sant Josep-Hospitalet de Llobregat

Artur Dalfó

Infermer Gestor de casos CAP Horta

Dolors Estrada

Hospital Clinic

Elvira Gibert

EAP Gòtic

Mar Isnard

EAP El Masnou

Mireia Martinez

EAP Sardenya

Tai Mooi Ho

Hospital del Mar

Elisabeth Pérez

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau