COMPONENTS DEL GRUP D’INFERMERIA

GRUP D'INFERMERIA

Llista de components del Grup d’Infermeria de la SCHTA

Mar Serrat Costa (Coordinació)

ABS Banyoles​

Carme Camps (Coordinació)

Hospital del Mar

Josep Agudo

EAP La Mina

Pietat Arias

Fundació Puigvert

Raul Capillas

EAP Sant Josep-Hospitalet de Llobregat

Artur Dalfó

Infermer Gestor de casos CAP Horta

Carolina Fernández

-

Elvira Gibert

EAP Gòtic

Mar Isnard

EAP El Masnou

Tai Mooi Ho

Hospital del Mar

Elisabeth Pérez

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau