GRUP INFERMERIA

GRUP D'INFERMERIA

El Grup d’Infermeria de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial es va constituir a l’octubre del 2005. 

L’objectiu principal és promoure, millorar i actualitzar, des d’una visió global i integradora, el treball d’infermeria en la prevenció, el seguiment i control del risc cardiovascular en els pacients hipertensos, tant en l’atenció primària com en la especialitzada (hospitalària).

A l’actualitat el Grup d’Infermeria es forma per:

  • Mar Serrat Costa (Coordinació) – ABS Banyoles
  • Carme Camps Fernández (Coordinació) – Hospital del Mar
  • Josep Agudo – EAP La Mina 
  • Pietat Arias  – Fundació Puigvert 
  • Cristina Benítez Hospital Clínic 
  • Carolina FernándezHospital Clínic 
  • Mar Isnard – EAP El Masnou
  • Elisabeth Pérez Chust – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

El treball es dur a terme col·laborant en les Jornades anuals de la Societat, proposant temes i ponents per a la Sessió d’Infermeria i participant com a ponents i/o moderadors(es).

Altres tasques realitzades:
  • ha col·laborat en l’elaboració i l’actualització de les guies en Modificacions d’estil de vida en la hipertensió arterial.
  • ha elaborat i validat un qüestionari sobre els coneixements en hipertensió arterial dels pacients hipertensos.

GRUP D'INFERMERIA

VER Llista de components del Grup d’Infermeria de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial