GRUP INFERMERIA

GRUP D'INFERMERIA

El Grup d’Infermeria de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial es va constituir a l’octubre del 2005. 

L’objectiu principal és promoure, millorar i actualitzar, des d’una visió global i integradora, el treball d’infermeria en la prevenció, el seguiment i control del risc cardiovascular en els pacients hipertensos, tant en l’atenció primària com en la especialitzada (hospitalària).

A l’actualitat el Grup d’Infermeria es forma per:

 • Josep Pablo Agudo – EAP La Mina 
 • Piedad Arias COORDINADORA) – Fundació Puigvert 
 • Carme Camps Fernández – Hospital del Mar
 • Raul Capillas EAP Sant Josep. Hospitalet de Llobregat
 • Dolors Estrada – Hospital Clínic de Barcelona
 • Elvira Gibert – EAP Gòtic
 • Mar Isnard – EAP El Masnou
 • Mireia Martinez GilEAP Sardenya
 • Tai Mooi Ho – Hospital del Mar
 • Elisabeth Pérez Chust – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Mª del Mar Serrat Costa – ABS Banyoles

El treball es dur a terme col·laborant en les Jornades anuals de la Societat, proposant temes i ponents per a la Sessió d’Infermeria i participant com a ponents i/o moderadors(es).

Altres tasques realitzades:
 • ha col·laborat en l’elaboració i l’actualització de les guies en Modificacions d’estil de vida en la hipertensió arterial.
 • ha elaborat i validat un qüestionari sobre els coneixements en hipertensió arterial dels pacients hipertensos.

GRUP D'INFERMERIA

VER Llista de components del Grup d’Infermeria de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial