REUNIONS ANUALS DE LA SCHTA ​

REUNIONS ANUALS DE LA SCHTA

Com cada any la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial celebra les seves Jornades anuals així com la Reunió de la Societat.

Punt de trobada ineludible, per a tots aquells professionals que volen saber més de la Hipertensió i estar al dia en els nous tractaments i tècniques.
Us esperem